top of page

Cookies

Pro zajištění fungování webu a obchodu používáme především následující nezbytné cookies.:

Nezbytné cookies

XSRF-TOKEN

hs

svSession

SSR-caching

_wixCIDX

_wix_browser_sess

consent-policy

smSession

TS*

bSession

fedops.logger.sessionId

Účel

Z bezpečnostních důvodů

Z bezpečnostních důvodů

Pro připojení uživatele

Pro indikaci systému ze kterého byly stránky otevřeny.

Sledování a opravy systému

Sledování a opravy systému

Pro souhlas s cookies

Pro identifikaci přihlášených uživatelů

Z bezpečnostních důvodů a proti podvodům

Pro sledování efektivity systému

Sledování stability a efektivity

Trvání

Po dobu relace

Po dobu relace

2 roky

1 minutu

3 měsíce

Po dobu relace

12 Měsíců

Po dobu relace

Po dobu relace

30 Minut

12 Měsíců

bottom of page