top of page

Ochrana osobních údajů

 Internetového obchodu https://www.iokastudio.com/

1. Jaké osobní údaje shromažďujeme

 

Uživatelské údaje:

Abychom vám mohli poskytovat služby a dodávat produkty, musíme shromažďovat osobní údaje týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „osobní údaje“).

 

Shromažďujeme o vás následující typy osobních údajů:

1.1. údaje, které nám poskytnete, když zakoupíte naše zboží a/nebo pokud nás přímo kontaktujete prostřednictvím jakéhokoli komunikačního kanálu (např. telefonní číslo, e-mail, ... ), můžete nám poskytnout osobní údaje, jako například jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu, osobní údaje pro platby, osobní údaje, které uvede v komunikaci s námi. 

1.2. elektronické údaje, (cookies) které shromažďujeme, pokud navštívíte naše stránky. Můžeme shromažďovat souhrnné osobní údaje o užívání, například o aktivitě návštěvníka a uživatele při prohlížení služeb a sled jeho interakcí (click-stream) s nimi, teplotní mapy relací a scrollování, neidentifikující osobní údaje o zařízení návštěvníka nebo uživatele, o jejich operačním systému, internetovém prohlížeči, rozlišení obrazovky, nastavení jazyka a klávesnice, poskytovateli internetového připojení, o stránkách, z kterých na příslušnou stránku přišli a na které pokračovali dále, datovací nebo časové razítko apod.

1.3. údaje, které shromažďujeme z jiných zdrojů. Osobní údaje o vás můžeme získávat z externích zdrojů, mimo jiné i) od poskytovatelů zabezpečení nebo poskytovatelů služeb odhalování a prevence podvodů, například za účelem vyloučení uživatelů, kteří jsou spojeni s podvody, ii) od reklamních a marketingových partnerů pro účely monitorování, správy a měření našich reklamních kampaní.

2. Jak tyto osobní údaje používáme

Především pro tyto účely:

2.1. poskytování služeb, výroba a dodání produktů,

2.2. pro komunikaci s klienty,

2.3. dalšímu rozvoji, rozšiřování či upravování našeho webového obchodu,

2.4. k aktualizaci, rozšiřování a analyzování záznamů pohybu na našich webových stránkách,

2.5. k vytváření souhrnných statistických údajů pro zlepšování našich produktů a služeb,

2.6. k dodržování příslušných zákonů a předpisů,

3. Sdílení Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s dalšími subjekty, které usnadňují a obohacují naše vlastní služby a to v níže uvedených případech:

3.1. externí poskytovatel služeb, jako např. přepravní či poštovní společnost za účelem doručení Vámi zakoupeného zboží,

3.2. služby zabezpečení dat a kybernetické bezpečnosti,

3.3. služby pro zpracování plateb,

3.4. služby webové analytiky,

3.5. služby pro distribuci a monitorování e-mailů,

3.6. služby pro měření výkonnosti a marketingové služby,

3.7. poskytovatelé našich právních služeb a finanční poradci,

3.8. poskytovatel našeho webu, 

Můžeme s externími poskytovateli služeb sdílet pro obchodní účely následující kategorie osobních údajů:

  • Identifikátory, včetně jména, přezdívky, poštovní adresy, jedinečného osobního identifikátoru, online identifikátoru, adresy internetového protokolu, e-mailové adresy, názvu účtu a dalších podobných identifikátorů.

  • Obchodní osobní údaje, například osobní údaje týkající se zakoupených, získaných nebo zvažovaných produktů nebo služeb.

4. Donucovací orgány, právní požadavky a povinnosti:

Můžeme vaše osobní údaje předat nebo je jinak zpřístupnit na základě právních požadavků, například žádosti soudu, policie, finančního úřadu, soudního řízení, příkazu k prohlídce nebo soudního příkazu, případně v souladu s příslušnými zákony, pokud nám to zákon ukládá, a o tomto postupu vás můžeme, ale nemusíme informovat.

5. Ochrana práv a bezpečnosti: 

Můžeme sdílet vaše osobní údaje, pokud se v dobré víře domníváme, že to přispěje k ochraně práv, majetku nebo osobní bezpečnosti naší, kteréhokoli z našich uživatelů, nebo příslušníka široké veřejnosti a o tomto postupu vás můžeme, ale nemusíme informovat

6. Na základě vašich dalších pokynů: 

Můžeme dále sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami pro jiné účely na základě vašich dalších pokynů nebo s vaším výslovným souhlasem.

7. Kde vaše osobní údaje ukládáme: 

Vaše osobní údaje jsou uloženy na našich webových stránkách prostřednictvím našeho poskytovatele webových služeb, společností Wix.com Ltd. Vice informací o ukládání osobních údajů společností Wix.com Ltd naleznete na jejich stránkách.: https://cs.wix.com/about/privacy

8. Vaše práva ve vztahu k vašim osobním údajům:

V souladu s tím, abyste měli nad svými osobními údaji kontrolu, vám poskytneme možnost požádat o přístup ke svým osobním údajům, získání jejich kopie, požádat o aktualizaci, úpravu, jejich vymazání nebo omezení jejich používání. Předtím než vaší žádosti vyhovíme, vás můžeme požádat o doplňující informace pro účely potvrzení vaší totožnosti a zabezpečení. 

9. Dotazy a stížnosti

V případě jakýchkoliv dotazů nebo obav týkajících se shromažďování, používání nebo předávání osobních údajů z naší strany nebo pokud se domníváte, že jsme tyto zásady ochrany osobních údajů, případně příslušné předpisy o ochraně osobních údajů nedodrželi, nás prosím neváhejte kontaktovat – naše kontaktní údaje jsou uvedeny v zápatí této webové stránky.

bottom of page